Dezmembrare imobil, Etapele si durata unei documentatii de dezmembrare

Dezmembrare imobil, Etapele si durata unei documentatii de dezmembrare

Dezmembrare imobil, Etapele si durata unei documentatii de dezmembrare

Etapele și durata unei documentații de dezmembrare (dezlipire) a unui imobil

Dezmembrarea unui imobil este un proces complex, care presupune atât aspecte tehnice, cât și juridice, iar documentația necesară pentru acest proces trebuie parcursă cu atenție. În cele ce urmează, vom detalia etapele acestui proces și vom prezenta durata estimată pentru fiecare etapă:

Etapa 1: Pregătirea documentelor necesare

Înainte de a începe dezmembrarea unui imobil, trebuie să puneți la dispoziția persoanei autorizate următoarele documente:
 
Extras de carte funciară de informare (în cazul în care nu aveți acest extras, puteți obține unul de la autoritățile competente). Tariful de eliberare este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucrătoare.
Acordul creditorului ipotecar, în cazul în care imobilul este ipotecat.
Copii după actele de identitate ale proprietarilor.
Documentația cadastrală anterioară a imobilului (dacă există).
Copie legalizată a certificatului de urbanism pentru dezlipire (necesar doar la dezmembrările în 3 sau mai multe loturi).

Etapa 2: Intocmirea documentației cadastrale

În această etapă, se va măsura imobilul de către persoana autorizată și se vor lua în considerare următoarele:
 
Se analizează documentele detinute de proprietar și se stabilește data efectuării masurătorilor.
Persoana autorizată solicită de la OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara) informații din baza de date în baza convenției încheiate.
Împreună cu proprietarul, persoana autorizată identifică limitele imobilului și vecinătățile acestuia.
Se efectuează masurătorile imobilului și se prelucrează datele rezultate pentru întocmirea documentației cadastrale.

Etapa 3: Depunerea documentației cadastrale la OCPI

Documentația cadastrala întocmită în etapa anterioară trebuie depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara în vederea recepționării. Acest pas constă în:

Depunerea documentației la OCPI în trei exemplare pentru recepționarea tehnică.
OCPI poate solicita completări și/sau poate dispune verificarea în teren a corectitudinii întocmirii documentației.
Tariful solicitat de OCPI pentru avizare este de 60 lei pentru fiecare lot rezultat în urma dezmembrării, iar termenul de receptionare este de 7 zile lucrătoare.

Etapa 4: Receptionarea documentatiei cadastrale de către OCPI

OCPI va emite un referat de admitere a receptionării documentației cu alocarea de numere cadastrale pentru fiecare imobil rezultat. La acest moment, dezlipirea (dezmembrarea) este receptionată din punct de vedere tehnic. La împlinirea termenului, persoana autorizată va ridica documentația cadastrala receptionată de OCPI și o va transmite proprietarului în două exemplare.

Etapa 5: Incheierea actului autentic de dezlipire (dezmembrare)

Proprietarul imobilului trebuie să se adreseze unui notar public pentru autentificarea actului de dezlipire. Notarul public va solicita OCPI eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare. Pe baza unui exemplar al documentației cadastrale de dezlipire receptionate și a extrasului de carte funciară pentru autentificare, se va încheia și autentifica actul de dezlipire. Notarul public va depune la OCPI cererea de înscriere în cartea funciară a dezlipirii, însoțită de actul autentic de dezlipire și un exemplar al documentației cadastrale de dezlipire receptionate, și, după caz, o fotocopie a certificatului de urbanism.

Tariful solicitat de către OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare este de 40 lei, iar termenul de eliberare este de o zi lucrătoare. Tariful pentru inscrierea în cartea funciară a dezlipirii este de 60 lei pentru fiecare lot rezultat în urma dezlipirii, iar termenul de inscriere este de 9 zile lucrătoare.

Etapa 6: Inscrierea dezlipirii în cartea funciară

OCPI va dispune prin încheiere de carte funciară inscrierea dezlipirii în cartea funciară. În baza încheierii de carte funciară, se va închide (sista) cartea funciară a imobilului dezlipit și se vor deschide cărți funciare noi, câte una pentru fiecare imobil (lot) rezultat din dezlipire. Notarul public va ridica încheierea de carte funciară și extrasele de carte funciară pentru informare.

Etapa 7: Informații suplimentare cu privire la durata avizării și taxe în regim de urgență

Dacă doriți să beneficiați de avizare sau înscriere în regim de urgență, va trebui să țineți cont de următoarele:

Tariful OCPI pentru recepție și/sau inscriere în regim de urgență este de patru ori valoarea normală, adică 60 lei x 4/imobil rezultat.
Termenul de receptionare este de 7 zile în regim normal sau 3 zile în regim de urgență.
Termenul de inscriere în cartea funciară este de 7 zile în regim normal sau 3 zile în regim de urgență.
În concluzie, procesul de dezmembrare a unui imobil implică următoarele etape: pregătirea documentelor, întocmirea documentației cadastrale, depunerea la OCPI, receptionarea documentației, încheierea actului autentic de dezlipire, inscrierea în cartea funciară. Durata totală poate varia în funcție de complexitatea cazului și de termenele de avizare sau inscriere ale autorităților competente. Cu toate acestea, în general, întregul proces poate dura în jur de câteva săptămâni până la câteva luni.
 
 

 

Ne puteti contacta pe