Expertiza tehnica topografie

Expertiza tehnica topografie

Expertiza tehnica topografie

Lucrari de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, in domeniul topografie, geodezie si cadastru.
Expertiza = Cercetare cu caracter tehnic facuta de un expert, la cererea unui organ de jurisdictie sau urmarire penala, ori a partilor, asupra unei situatii, probleme, etc., a carei lamurire intereseaza solutionarea cauzei. Raport intocmit de un expert asupra cercetarii facute.
Expert = Persoana care poseda cunostinte temeinice intr-un anumit domeniu; Persoana competenta intr-un anumit domeniu, numita de un organ de stat

Expertiza tehnica efectuata de experti sau de specialisti din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, in vederea lamuririi usor fapte sau imprejurari ale cauzei, constitue EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA
Expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situatii care nu au legatura nemijlocita cu activitatea judiciara constitue EXPERTIZA TEHNICA EXTRAJUDICIARA .
Legea care reglementeaja activitatea expertilor tehnici judiciari si extrajudiciari:OG 2 2000 actualizată privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25.1.2000
Expert parte- Partea interesata are dreptul sa solicite ca pe langa expertul tehnic judiciar numit sa mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, si un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta si incuviintat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, in calitate de consilier al partii, din categoria persoanelor prevazute ( aceeasi specializare cu a expertului judiciar numit de catre instanta).
Tipuri de expertize
Reconstituirea proprietatii
Oferim acest serviciu tuturor celor care au nevoie de o expertiza topografica in vederea retrocedarii imobilelor terenuri cu sau fara constructii care intra sub incidenta legii 10/2001.
Expertiza este realizata prin identificarea imobilului de planurile topografice vechi din arhive , a caror scara variaza de la 1:500 la 1: 2000 sau 1: 5000. Sunt determinate date din teren prin masuratori topografice si ulterior situatia actuala este evidentiata intr-un plan care releva aspecte precum cele enumerate mai jos in functie de situatie:
  • limitele de proprietate ale imobilului vechi care a fost  preluat in mod abuziv;
  • suprafata de teren liber care nu este afectata;
  • suprafata de teren ocupata de cladiri sau alte amenajari datorita sistematizarii zonale;
  • identificarea terenului liber in cazul in care constuctiile expropriate au fost de demolate total sau partial;
  • suprafata de teren afectata de edificarea unor constuctii noi edificate ;
Concluziile sunt concretizate sub forma unui raport de expertiza cu eventualitatea unor recomandari privind retrocedarea totala sau partiala a imobilului.
Expertiza extrajudiciara
Domeniile in care realizam expertize tehnice extrajudiciare sunt: topografie, cadastru.
Expertiza extrajudiciara se incheie cu o documentaie respectiv un ‘’raport’’ - document oficial si util, ce serveste in multe cazuri la stingerea unor conflicte fara a se ajugne in instanta.
In mod frecvent obiectul expertizelor este constituit de:
  • identificarea unui imobil in conditiile in care informatiile certe, sau cel putin o parte din acestea, lipsesc;
  • concesionarea de terenuri proprietate privata a statului, unor terte persoane;
  • granituirea respectiv stabilirea limitei de proprietate intre imobile invecinate;
  • iesirea din indiviziune prin constituirea si acordarea de loturi coindivizionarilor conform actelor de proprietate;

Ne puteti contacta pe