Acte necesare in tranzactii imobiliare, vanzare apartamente, case, terenuri, spatii

Acte necesare in tranzactii imobiliare, vanzare apartamente, case, terenuri, spatii

Acte necesare in tranzactii imobiliare, vanzare apartamente, case, terenuri, spatii

Agenția imobiliară EvoImobiliare vă prezintă: ACTE NECESARE ÎN TRANZACȚII IMOBILIARE, Vânzare-cumpărare apartamente, case, spații

În procesul de tranzacționare a unui imobil, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul trebuie să se asigure că pregătesc în timp util un dosar complet cu actele necesare. Acest dosar este esențial pentru a efectua tranzacția cu succes și fără întârzieri sau complicații. În continuare, vom explora principalele acte necesare în procesul de vânzare-cumpărare a apartamentelor, caselor și spațiilor comerciale.

Actul de dobândire a imobilului

Primul și cel mai important act necesar în tranzacția imobiliară este "Actul de dobândire a imobilului". Acesta poate lua mai multe forme, în funcție de tipul tranzacției și a părților implicate:

Contract de vânzare-cumpărare: Este încheiat între un vânzător și un cumpărător, fie între o persoană juridică și o persoană fizică. Acest tip de contract este cel mai des întâlnit și include detalii despre părți, preț, modalități de plată, condiții, și alte clauze relevante.

Contract de donație: Dacă imobilul este donat în mod gratuit de către un proprietar către altă persoană, este necesar un contract de donație pentru a legaliza transferul de proprietate.

Contract de schimb imobiliar: Acest tip de contract este utilizat atunci când două părți decid să-și schimbe reciproc proprietățile, fie total, fie parțial.

Certificat de moștenitor: În cazul în care imobilul este transmis prin moștenire, certificatul de moștenitor atestă dreptul de proprietate al moștenitorilor asupra imobilului.

În plus față de actul de dobândire a imobilului, este necesar ca vânzătorul să prezinte și două exemplare ale "Actului de Proprietate", unul original și unul în copie. De asemenea, o schiță cadastrală a imobilului și o copie a buletinului de identitate al proprietarului trebuie incluse în dosar, alături de o cerere-tip de declarare.

Certificatul Fiscal eliberat de Primărie

Un alt document esențial în tranzacția imobiliară este "Certificatul Fiscal", care este eliberat de Primărie - Direcția Taxe și Impozite. Acest certificat trebuie obținut înainte de finalizarea tranzacției și trebuie să fie valabil timp de 48 de ore. În certificatul fiscal vor fi precizate următoarele informații obligatorii:

 • Numele corect al proprietarului sau proprietarilor;
 • Adresa corectă a imobilului;
 • Suprafața de teren aferentă imobilului;
 • Faptul că imobilul nu are datorii sau amenzi neplatite.
 • Pentru a obține Certificatul Fiscal, vânzătorul trebuie să prezinte următoarele acte:
 • Copie după buletinul de identitate al proprietarului;
 • Cerere tip;
 • Taxa de eliberare Certificat Fiscal, care trebuie achitată la casieria Direcției Taxe și Impozite.
 • Extrasul de Carte Funciară

Extrasul de Carte Funciară este un alt act esențial în tranzacționarea unui imobil. Acest document este eliberat de către "Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara" și reflectă cea mai cuprinzătoare situație juridică a imobilului. Extrasul de Carte Funciară este valabil timp de 24 de ore, motiv pentru care este eliberat doar în ziua tranzacției.

Informațiile incluse în extrasul de Carte Funciară sunt extrem de importante, deoarece atestă că imobilul nu este grevat de sarcini și oferă detalii despre proprietar sau proprietari și adresa corectă a imobilului.

Intabularea imobilului

În cazul în care imobilul care urmează să fie vândut nu este înscris în Cartea Funciară, este necesară intabularea acestuia în prealabil. Intabularea se face de către un notar autorizat și necesită următoarele acte:

 • Două exemplare din actul de dobândire a imobilului, cel puțin unul dintre ele fiind original;
 • Schița imobilului;
 • Procesul verbal de predare-primire a imobilului;
 • Cererea de intabulare adresată sectorului de Carti Funciare din cadrul Judecătoriei.
 • Actele de identitate

La momentul semnării actului autentic de tranzacționare a imobilului, actele de identitate ale părților implicate trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul în care buletinul sau cartea de identitate au expirat în cursul anului curent, se pot folosi pașaportul sau permisul de conducere pentru a înlocui actul expirat. În situația în care actul de identitate a suferit deteriorări care afectează vizibilitatea stampilelor oficiale, se pot utiliza pașaportul sau permisul de conducere sau doi martori care cunosc persoana în cauză.

Certificatul de căsătorie sau de divorț

Dacă una dintre părțile implicate în tranzacție este căsătorită sau a fost căsătorită anterior, este necesar să prezinte certificatul de căsătorie sau de divorț. Acest document este obligatoriu pentru a demonstra că vânzarea sau cumpărarea este consimțită de ambii soți în cazul unui cuplu căsătorit.

În concluzie, tranzacțiile imobiliare implică o serie de acte esențiale care trebuie pregătite în timp util pentru a asigura un proces fluid și legal. Actele menționate mai sus, cum ar fi actul de dobândire a imobilului, certificatul fiscal, extrasul de Carte Funciară și actele de identitate, sunt critice pentru a atesta drepturile de proprietate și a evita orice obstacole în procesul de tranzacționare. În plus, în cazul în care imobilul nu este înscris în Cartea Funciară, procedura de intabulare trebuie urmată în prealabil. Luând în considerare toate aceste aspecte și asigurându-se că actele sunt în regulă, părțile implicate pot încheia tranzacția imobiliară cu încredere și succes.

 

Ne puteti contacta pe