Anulare numere cadastrale, ce sunt numerele cadastrale

Anulare numere cadastrale, ce sunt numerele cadastrale

Anulare numere cadastrale, ce sunt numerele cadastrale

Anularea numerelor cadastrale neintabulate în Cartea Funciară - Proceduri și condiții

În perioada 1999-2006, au fost atribuite numeroase numere cadastrale pentru documentații cadastrale avizate, care însă nu au fost înregistrate în Cartea Funciară. Aceste numere cadastrale pot fi anulate în anumite situații, atât la cererea titularului, cât și din oficiu. În acest articol, vom explora procedurile și condițiile în care numerele cadastrale pot fi anulate și impactul acestor măsuri asupra proprietarilor și imobilelor în cauză.

Anularea la cererea titularului

Imobile neînregistrate în Cartea Funciară:

Dacă un imobil nu a fost înscris în Cartea Funciară, titularul poate solicita anularea numărului cadastral prezentând următoarele acte:
 
Documentația cadastrala avizată sau Planurile de amplasament și delimitare (PAD-uri) în cazul dezmembrărilor sau alipirilor pentru care nu a fost întocmit actul notarial de dezmembrare/alipire.
Cererea de anulare, însoțită de o declarație autentică pe proprie răspundere a titularului, în care se va menționa că documentația cadastrala nu a fost folosită în niciun act civil la notar.

Anularea la cerere sau din oficiu

Imobile înregistrate în Cartea Funciară:

În cazul în care imobilul este deja înscris în Cartea Funciară, anularea numerelor cadastrale poate fi realizată fie la cerere, fie din oficiu, în baza următoarelor documente:
 
Referatul de anulare a numărului cadastral, întocmit de inspectorul de cadastru.
O sentință definitivă care dispune anularea numărului cadastral sau a tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în Cartea Funciară a imobilului.

Observații importante:

Termenul de valabilitate al numerelor cadastrale atribuite înainte de publicarea Ordinului 700 din 2014 era de un an de la intrarea în vigoare, conform art. 74, 75 al acestui ordin. Astfel, acele numere cadastrale care au depășit acest termen de valabilitate pot fi supuse procedurii de anulare.

Cererea de anulare poate fi depusă atât de către titularul imobilului, cât și de către o persoană autorizată în acest sens.
Răspunsul la cerere va fi comunicat prin poștă la adresa proprietarului, cu mențiunea modalității de comunicare specificate în cerere.
 
Documentațiile cadastrale avizate în perioada 1999-2006, care nu au fost înregistrate în Cartea Funciară și pentru care s-au depășit termenele de valabilitate prevăzute de Ordinul 700 din 2014, pot fi anulate fie la cererea titularului, fie din oficiu. Procedura de anulare implică prezentarea unor documente justificative și poate avea un impact semnificativ asupra proprietarilor de imobile. În contextul actual, este esențial ca cadastrul să fie întocmit conform normelor tehnice actuale, pentru a asigura o gestionare corectă și transparentă a proprietăților imobiliare.

Ne puteti contacta pe