Noi schimbari de TVA pentru imobile din 2023 si un nou registru. TVA de 5% sau 19% ?

Noi schimbari de TVA pentru imobile din 2023 si un nou registru. TVA de 5% sau 19% ?

Noi schimbari de TVA pentru imobile din 2023 si un nou registru. TVA de 5% sau 19% ?

A avut loc o dezbatere si Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a lansat procedura privind organizarea Registrului achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023.

Reamintim ca, de la 1 Ianuarie 2023, se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5%, fata de cea standard de 19%, pentru achizitia de locuinte de pana la 700.000 de lei. In prezent, se aplica o cota redusa de TVA de 5% doar pentru achizitia de locuinte de pana la 450.000 de lei.

Pentru a tine evidenta acestor tranzactii, de anul viitor, autorii legii au prevazut infiintarea registrului achizitiilor de locuinte cu cota de TVA 5%.

Conform procedurii stabilite de ANAF, Registrul achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%, incepand cu 1 ianuarie 2023, se completeaza si se consulta de catre notarii publici. In registru se inscriu informatii privind transferul dreptului de proprietate asupra locuintelor, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA catre persoane fizice, pentru care se aplica cota redusa de TVA de 5%.

Prin consultarea registrului, se verifica indeplinirea conditiei referitoare la achizitia unei singure locuinte a carei valoare nu depaseste suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusa de TVA de 5%, inainte de autentificarea actelor juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata in avans pentru achizitia unei astfel de locuinte.

Registrul este organizat in format electronic si este gestionat cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor.

Ghidul privind accesul notarilor publici la registru si modalitatea de utilizare a acestuia sunt elaborate de Centrul National pentru Informatii Financiare, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si sunt puse la dispozitia notarilor publici, prin intermediul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Registrul se completeaza de notarii publici la data autentificarii actelor juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuintele a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice, pentru care se aplica cota redusa de TVA de 5%.

Registrul se utilizeaza in situatia in care transmitatorul dreptului de proprietate asupra locuintei este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, precum si in cazul in care codul de inregistrare in scopuri de TVA al acestuia a fost anulat.

Registrul cuprinde urmatoarele informatii:

  • datele de identificare ale dobanditorului/dobanditorilor persoana fizica/persoane fizice;

  • datele de identificare ale transmitatorului/transmitatorilor dreptului de proprietate,

  • adresa completa a locuintei achizitionate cu cota redusa de TVA de 5%, in conditiile art.291 alin. (3) lit.c) pct. 3 din Codul fiscal;

  • valoarea, fara TVA, la care s-a incheiat operatiunea economica prin care se transfera dreptul de proprietate asupra locuintei, inclusiv asupra terenului pe care este construita;

  • numarul si data incheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic intre vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;

  • datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic intre vii, care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;

  • datele de identificare ale notarului public care a efectuat inregistrea in Registru a actului juridic intre vii, care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, in situatia in care inregistrarea se face de catre un notar asociat al notarului care a autentificat actul;

  • data si numarul de inregistrare ale inscrierii in registru, care sunt generate automat de aplicatia informatica.

Accesul notarilor publici la registru, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege, se face pe baza unui certificat digital calificat.

Registrul se consulta de notarii publici pentru a verifica indeplinirea conditiei referitoare la achizitionarea, cu cota redusa de TVA de 5%, de catre orice persoana fizica a unei singure locuinte care are o suprafata utila de maximum de 120 mp, exclusiv anexele gospdaresti, a carei valoare nu depaseste suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Indeplinirea conditiei se verifica inainte de autentificarea actelor juridice intre vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata unui avans reprezentand plata partiala sau integrala a contravalorii pentru achizitia unei locuinte a carei valoare nu depaseste suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu cota redusa de TVA de 5%.

Dupa efectuarea fiecarei inscrieri in registru, precum si dupa fiecare consultare a registrului, potrivit prezentei proceduri, notarului public i se elibereaza un certificat generat de aplicatia informatica.

In anul 2023, notarii completeaza registrul si cu informatiile din actele juridice intre vii autentificate in anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuintele a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depaseste suma de 600.000 lei, dar nu depaseste suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice, daca au incheiat pana la 1 ianuarie 2023 acte juridice intre vii care au ca obiect plata unui avans reprezentand plata partiala sau integrala a contravalorii pentru achizitionarea unei astfel de locuinte.

Pe scurt:

Cota de 5% se aplica pentru vanzarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare si inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 600.000 lei. Ce depaseste cota de TVA este de 19%

                                                                                                                                             Autor: Octav Ganea

Ne puteti contacta pe