Anulare numere cadastrale
Anulare numere cadastrale

Numerele cadastrale atribuite unor documentatii cadastrale avizate anterior ( anii 1999-2006)  si neintabulate in Cartea Funciara se pot anula in situatiile urmatoare:

 A) la cererea titularului, daca imobilul nu a fost inscris in cartea funciara, in baza urmatoarelor acte:

  • Documentatia cadastrala avizata sau PAD-uri, in cazul  dezmembrarilor/alipirilor pentru care nu a fost facut actul notarial de dezmembrare/alipirecerere de anulare;
  • Declaratiei autentice pe proprie raspundere a titularului, in care se va mentiona ca nu a folosita documentatia cadastrala in circuitul civil la notar.

B) la cerere sau din oficiu, in cazul in care imobilul este inscris in cartea funciara, in baza:

  • Referatului de anulare a numarului cadastral intocmit de inspector;
  • Unei sentinte definitive care dispune anularea numarului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza inscrierilor in cartea funciara a imobilului.

Observatie:

Numerele cadastrale atribuite inaintea publicarii ordinului 700 din 2014, au avut termen de valabilitate 1 an de la intrarea in vigoare, conform art. 74,75 al ordinului mai sus mentionat. 

Cererea de anulare se poate depune si de catre persoana autorizata, iar raspunsul se primeste prin posta la adresa proprietarului, atunci cand se specifica pe cerere modalitatea de comunicare.In concluzie documentatiile vechi care nu au fost intabulate nu mai au nicio valoare si cadastrul va fi necesar sa fie intocmit in conformitate cu normele tehnice actuale. 

 

Ne puteti contacta pe