Cadastru si intabulare, documente si durata.

Cadastru si intabulare, documente si durata.

Cadastru si intabulare, documente si durata.

Despre cadastru si intabulare
 
Cadastrul este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.
 
In tara noastra, conform Legii cadastrului si Publicitatii imobiliare (Legea nr.7/1996), s-a adoptat urmatoarea definitie: Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent de destinatia lor si de proprietar, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale..
 
Rolul cadastrului evolueaza de la o epoca la alta, de la o societate la alta, in functie de obiectivele stabilite. Astfel, initial a avut doar un rol de inventariere a bunurilor imobile ca intindere, pentru stabilirea impozitelor fiscale, sau ulterior pentru colectivizarea agriculturii etc. In prezent, rolul si continutul sau trebuie sa corespunda etapei actuale si de perspectiva a dezvoltarii economiei nationale si deci, sa furnizeze date reale cu privire la:
 • proprietarii de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale si cartile funciare;
 • intinderea, configuratia si pozitia bunului imobil, precum si a folosintei lui, raportata la destinatia initiala;
 • categoria de calitate a terenurilor, tinand seama de procesele mari pedogenetice, de lucrarile de amenajare existente sau necesare, de bonitarea solurilor si a categoriilor de folosinta, de posibilitatile de mecanizare oferite pentru lucrarile specifice etc;
 • resursele funciare si materialul documentar necesar introducerii, sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor;
 • elementele calitative necesare evaluarii bunurilor imobile, etc.
Lucrarile de cadastru se executa cu scopul de a pune la dispozitia celor interesati, in orice moment, date reale si complete referitoare la bunurile imobile.
Importanta cadastrului general consta in faptul ca acesta furnizeaza date reale privitoare la bunurile imobile (pozitie, marime, folosinta, proprietar), necesare in toate ramurile economiei nationale. In acelasi timp, cadastrul este, pentru economia de piata, un instrument deosebit de important, pentru ca furnizeaza documentele care dau siguranta tranzactiilor care au loc pe piata bunurilor imobile.
De asemenea, importanta lucrarilor de cadastru este de prim ordin pentru intocmirea sistemelor informationale ale teritoriului, capabile sa furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare si planificare a bunurilor imobile din sectoarele importante ale economiei nationale.
 
Cand sunt necesare cadastrul si intabularea?
In vederea efectuarii unei tranzactii sau constituirii unei ipoteci, bunul imobil trebuie inregistrat in Cartea Funciara / Intabularea. Aceste formalitati trebuie indeplinite atat pentru teren, apartament cat si pentru casa.
 
Cum se realizeaza intabularea imobilului la BCF denumirea completa fiind Birou de Carte Funciara de care acesta apartine.
Dosarul avizat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara se transmite catre BCF, unde este inscris in Cartea Funciara si se emite incheierea de intabulare a imobilului.
 
a intabula = a inscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar in cartea funciara.
Cat dureaza intabularea la Biroul de Carte Funciara?
Aproximativ 15 zile de la data la care dosarul a fost primit de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Cand este necesara executarea documentatiei de cadastru, respectiv acordarea numarului cadastral?
 • in cazul instrainarii imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire
 • in situatia in care se doreste o garantie mai sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului
 • in situatia in care se doreste instituirea unei ipoteci asupra imobilului.
Ce documente cadastrale se realizeaza in cadrul tarifului perceput?
Dosarul cu numarul cadastral acordat de Oficiul de cadastru, care contine:
 • Fisa corpului de proprietate
 • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor si calculul suprafetei in cazul terenurilor (curtilor)
 • Plan de incadrare in zona
 • Tabel delimitare vecinatati
 • Memoriu tehnic
 • Copii acte puse la dispozitie de proprietar.
Cat dureaza executarea si obtinerea numarului cadastral si incheierea de intabulare?
Pentru apartamente la bloc: aproximativ 6 saptamani
Pentru case la curte: 2-2,5 luni.

Ne puteti contacta pe